Jak změní bodový systém od roku 2024

 • Omezení chodce
 • Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce
 • Překročení rychlosti o méně než 10 km/h v obci nebo mimo ní
PŘESTUPKY ZA 4 BODY:
PŘESTUPKY ZA 4 BODY:
 • Neprokázání totožnosti
 • Opuštění místa nehody
 • Neprodlené nezastavení vozidla
 • Neoznámení Policii ČR o dopravní nehodě
 • Překročení rychlosti o 20 km/h v obci (30 km/h mimo obec) a více
PŘESTUPKY ZA 6 BODY:
PŘESTUPKY ZA 6 BODY:
 • Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (nad 0,3 ‰)
 • Odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky
 • Stav vylučující způsobilost k řízení
 • Vjíždění na železniční přejezd přes zákaz
 • Otáčení se, couvání, jízda v protisměru na dálnici
 • Porušení zákazu předjíždění
 • "Jízda na červenou", nerespektování signálu nebo pokynu "Stůj!"
 • Překročení rychlosti o 40 km/h v obci (50 km/h mimo obec) a více
 • Ohrožení chodce
 • Dopravní nehoda s ublížením na zdraví

Tabulka změn přestupků a nových sankcí od roku 2024