Nové kategorie zbraní A-I a C‑I

Zbraně kategorie A-I

 • zbraně samočinné, u nichž došlo k úpravě na samonabíjecí palné zbraně (doposud kategorie B),
 • zbraně samonabíjecí pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník; nadlimitním zásobníkem se rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky s kapacitou více než 20 nábojů pro krátkou zbraň nebo více než 10 nábojů pro dlouhou zbraň (doposud zákon neřešil),
 • plynové a expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení (doposud kategorie A)
 • střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku (doposud kategorie A).
 • Zbraně kategorie A-I lze nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit pouze na základě výjimky; obdobně lze nabývat i nadlimitní zásobníky. Policie udělí výjimku, pokud to neodporuje veřejnému pořádku, držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence příslušné skupiny, který k tomu má zvláštní důvod podle zákona o zbraních.
 • Oprávněný držitel zbraně, která je nově zařazena mezi zbraně kategorie A-I (typicky samonabíjecí zbraně předělané ze samočinných), je i nadále považován za oprávněného držitele zbraně - není třeba dodatečně žádat o udělení výjimky.

Zbraně kategorie C-I

 • zbraně kategorie A, A-I, B nebo C, které byly znehodnoceny v souladu s přímo použitelným předpisem EU (doposud kategorie D),
 • expanzní zbraně dovoleného výrobního provedení (doposud kategorie D),
 • jednoranové nebo dvouranové zbraně palné zbraně určené pro dělené střelivo (doposud převážně kategorie D),
 • palné zbraně na náboje typu Flobert, náboje ráže 4 mm M20 nebo srovnatelné střelivo určené pro výcvik ve střelbě (doposud kategorie C nebo D podle úsťové energie střely),
 • plynové zbraně s ráží vyšší než 6,35 mm, nejde-li o paintballové zbraně (doposud kategorie C nebo D podle úsťové energie střely),
 • palné zbraně pro soupeřský systém výcviku (pro střelivo SIMUNITION) s úsťovou energií střely nejvýše 20 J (doposud převážně kategorie B),
 • signální zbraně pro použití signálních nábojů nejvýše ráže 16 mm (dosud zákon neřešil),
 • elektrický zneschopňující prostředek založený na principu střelné zbraně (taser - doposud kategorie A).
 • Zbraně kategorie C-I může nabývat do vlastnictví, držet a nosit fyzická osoba, která je starší 18 let, plně svéprávná a má místo pobytu na území ČR, nebo právnická osoba s místem podnikání na území ČR. K nákupu, držení či nošení zbraně kategorie C-I tedy není potřeba zbrojní průkaz.
 • Zbraně kategorie C-I se neregistrují (nevydává se průkaz zbraně), držitelé zbraní kategorie C-I mají pouze povinnost ohlásit nabytí vlastnictví nebo převod vlastnictví ke zbrani kategorie C-I; ohlášení je bezplatné.
 • Zbraně, které podle novely zákona o zbraních odpovídají zbraním kategorie C-I, avšak byly uvedeny na trh před nabytím účinnosti této novely jako zbraně kategorie D, se nadále považují za zbraně kategorie D.