Psychologické vyšetření žadatelů o zbrojní průkaz v Praze

Provádíme psychotesty - posouzení psychické způsobilosti v souvislosti s vydáním nebo prodloužením zbrojního průkazu. Psychologické vyšetření (psychotesty) žadatele o zbrojní průkaz mohou vyžadovat praktičtí lékaři v souladu s právními předpisy (Vyhláška č. 254/2007 Sb.).

Cena za psychotesty pro zbrojní průkaz je 2 400.- Kč (+ 200,- Kč za SO a svátky)

 Posudek pro praktického lékaře obdržíte na počkaní po provedeném vyšetření.

Objednávky - prostřednictvím online přihlašováníKontaktní osoba: Mgr. Viktor Pasnichenko

OBECNÉ PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU

Jedná se o šest obecných podmínek, kam patří pobyt v České Republice, stanovený věk, zdravotní způsobilost, svéprávnost, trestní bezúhonnost a spolehlivost.

1. místo pobytu na území ČR

 • u občana ČR se jedná o místo trvalého pobytu (dle občanského průkazu);
 • pro cizince se jedná o místo trvalého, přechodného a dlouhodobého pobytu (cizinci ze zemí EU dodají ještě souhlas své země; cizincům mimo země EU a žijícím v ČR, rozhodne o možnosti získat ZP Okresní ředitelství policie České republiky).

2. Stanovený věk

 • 21 let (pro všechny skupiny ZP);
 • 18 let - jen skupiny ZP "B"- sport, "C" - lov;
 • 16 let ("C" - lov, musí být studentem ve škole nebo učilišti, kde je zařazena výuka myslivosti);
 • 15 let (skupina "B" - sportovní, musí být člen sdružení, které se zabývá střelbou).

3. Zdravotní způsobilost

 • nechat si u svého praktického lékaře vystavit "posudek o zdravotní způsobilosti";
 • praktický lékař vydá žadateli potřebný formulář, který žadatel vyplní a na základě vyšetření doporučí nebo nedoporučí ZP také praktický lékař.

4. Svéprávnost

 • může za sebe jednat;
 • vlastní platný občanský průkaz.

5. Trestní bezúhonnost

 • nesmí být pravomocně uznán vinným z trestného činu (činů), vyjmenovaného v zákoně o zbraních č. 119/2002 sb.;
 • výpis z rejstříku trestů žadatel o ZP nepotřebuje (trestní bezúhonnost zjišťuje PČR);
 • cizinci dodají ještě potvrzení své země o beztrestnosti.

6. Spolehlivost

 • nesmí prokazatelně nadměrně požívat alkoholické nápoje nebo návykové látky;
 • nesmí svým jednáním představovat nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost;
 • podrobně řeší spolehlivost § 23 zákona 119/2002 o zbraních a střelivu.

VYHLÁŠKA 254/2007
Posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu

(K § 20 odst. 6 zákona)

§ 1
...
(2) Posudek o zdravotní způsobilosti je výsledkem lékařské prohlídky žadatele provedené posuzujícím lékařem, popřípadě klinicko psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření (dále jen "odborná vyšetření") provedených na základě vyžádání posuzujícím lékařem, pokud není dále stanoveno jinak.