Užitečné odkazy

  1. Zákon č. 271/2023 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích zde
  2. Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů zde (zejména §§ 87a až 87c)
  3. Vyhláška č. 31/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů zde (zejména § 18a a § 18c)
  4. Vyhláška č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel zde
  5. Vzor posudku lékaře o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel zde
  6. Vzor posudku dopravního psychologa zde
  7. Vzor žádosti o vrácení ŘP z důvodu vybodování (12 bodů) včetně poučení zde
  8. Vzor žádosti o prominutí zbytku správního trestu zde